Türkiye gündemi bugün hatta en son yapılan genel seçimlerde başlayan siyasette ki üst akıl Alanya içinde gerekli.

Alanya'ya üst akıl lazım..!
Türkiye gündemi bugün hatta en son yapılan genel seçimlerde başlayan siyasette ki üst akıl Alanya içinde gerekli.
Millet ittifakı, “Demokrasi, parlamenter sistem, hesap verebilen bir yönetim, insan hakları, hukuk devleti , denetlenebilir ve hesap sorulan bürokrasi ve nitelikli eğitim” konusunda seçmene güvence vererek oy istiyor.
Cumhur ittifakı mevcut yönetimi koruma sözü vererek seçmenden oy istiyor.
 
Alanya,kendi sorunlarını tespit etmeli ittifak içinde bu ortak sorunları çözme konusun da samimi ve kararlı olmalıdır.
Bu ittifak;ahbap-çavuş ilişkilerini dönüştürülmesi ise siyasi ahlaksızlık olur.
Biri bir siyasi parti temsilcisi, diğerinin siyasi hesapları var. İşte bu hesaplı ilişkiler Alanya’ya zarar verir. Perde arkasındaki ticari ortaklıklar şehrin kaderi ile oynamaya sebep olmamalı.
Sorun belli
Alanya ekonomisi üçlü saç ayağı gibi, biri olmazsa eksilen saç ayağının yıkıldığı gibi diğer iki sektör ekonomisi çöker.
1- Turizm-Ticaret
2- İnşaat sektörü
3- Tarım
Burada sorun bu üçlü ekonomi saç ayakları gibi  birbirlerinin taşıma gücüne muhtaç. Bunlardan hiç birini göz ardı edemeyiz.
Kârlılık oranındaki düşüş bu üçlünün birisinde olursa, domino etkisi ile diğer ikisinin ekonomik yapısını bozuyor.
Alanya’nın ortak aklı yüksek cirolu işletme sahiplerinden en az üç temsilci, Ticaret odası Başkanı ile Meclis Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar odalarından temsilcileri ile Belediye Başkanının içinde olarak, kaymakamın kurul hakemi olarak bir ortak akıl şehir konseyi kurulmalı. Bu ortak akla çok ihtiyaç var. Bu kurulabilirse konseyin üyeleri mutlak toplantıya hazırlıklı dersine çalışmış olarak toplantıya katılmalı.
Bu konsey toplantılara bakanlardan;  Turizm, Tarım ve Ekonomi Bakanı davet edilebilir. Yılda bu bakanlardan biri veya farklı takvimlerden sırayla katılmaları sağlanırsa Alanya sorunları ve hayalleri en üst makama ulaştırılmış olur. Yerelden  merkezi hükümete sunulan çalışmalar ile yüksek döviz girdisi oluşan Alanya oluşması hedef olmalı. Ülke ekonomisine döviz, istihdam için çalışma alanı, on iki ay tarım da nitelikli ürünler rekabette bir adım önde Alanya olur.
Bu üç sektörde belirleyici ekonomik gücü yakalayan Alanya her kesin güvenini kazanır.
Sadece bir tane Alanya var kıymeti biline...