Bocce sporunun ihtiyar delikanlıları Alanya’da yarıştı Bocce sporunun ihtiyar delikanlıları Alanya’da yarıştı

Çocukluk çağı kanserleri arasında en çok görülen kanser türünün lösemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, löseminin çocuk çağı kanserlerinin yüzde 30’unu oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar güncel bilimsel çalışmaların, propolisin çocukluk çağı kanser tedavilerine destek olabilecek değerli bir arı ürünü olduğunu belirtti.

Kanser tedavilerinin bir yan etkisi olarak görülen oral mukozit (ağız içi aft ve yara), sadece hastalıkla mücadele eden kişilerin hayat kalitesini etkilemekle kalmıyor. Besin tüketimini de zorlaştıran ağız içi aft ve yaralar, hastaların kanser tedavileri esnasında artan protein ve enerji ihtiyacının karşılanmasında zorluk yaşanmasına ve beslenme yetersizliğine neden oluyor. Anadolu propolisi ile ağız çalkalamanın kandidozun önüne geçerek oral mukoziti önleyebileceğini belirten Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Propolis ile ağız bakımının oral mukozit (ağız içi aft ve yara) oluşumuna etkisi randomize çift kör bir çalışma yapılarak araştırıldı. Çalışma; lösemi, lenfoma veya diğer çocukluk çağı tümörleri için kemoterapi tedavisi gören 2 ila 18 yaşlarındaki hastalar üzerinde yürütüldü. Katılımcılar, 3 gruba ayrılarak her grupta 36 kişi yer aldı. Birinci grup, sadece yumuşak diş fırçasıyla dişlerini fırçalayan bireylerden, ikinci grup, günde 1 kez yüzde 15 oranında propolis içeren damla kullanan bireylerden, üçüncü grup ise günde 3 kez yüzde 15 oranında propolis içeren damla kullanan bireylerden oluştu. Çalışmanın sonucunda, propolisi kullanan hastaların hiçbirinde kandidoz görülmediği tespit edildi. Pediatrik onkoloji hastalarında yüzde 15 oranında propolis içeren damlanın oral mukozitin önlenmesinde anlamlı düzeyde etkili olduğu belirlendi” dedi.

Propolisin kanser tedavileri üzerine olumlu etkilerine dikkat çekildi.

"Bilimsel çalışmalar, propolisin hücre bölünmesi üzerine potansiyel faydalarına dikkat çekmekte"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır ise, “Çocukluk çağı kanserlerinde kanserin alt tipine göre ilaç tedavileri (kemoterapi), ışın tedavisi (radyoterapi), cerrahi tedaviler, kök hücre nakilleri ve kombine tedaviler kullanılmakta. Erken tanı ve tedavi ile, tümörde iyileşme oranları yüzde 70’leri bulabilmekte. Sağlık açısından pek çok faydası bilinen propolisin antitümör özelliğe sahip olduğu, kanser hastalarında medikal tedaviye destek olarak, ve ayrıca kanser tedavileri sırasında oluşan oral mukozitle mücadelede doğal bir ajan olarak kullanıldığı bilinmekte. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin kanserli hücrelerde genetik düzeyde ve hücre bölünmesi üzerine potansiyel faydalarına dikkat çekmekte. Örneğin; çocuklarda en sık görülen lösemi türü olan akut lenfoblastik lösemi (ALL) üzerine 2016 yılında yapılan bir bilimsel çalışmada, propolisin kanser hücreleri üzerinde olumlu etkileri incelendi. Propolisin, lösemi hücrelerinde apoptozu (programlı hücre ölümü) artırdığı ve genetik düzeyde 63 miRNA’nın ifadesini düzenlediği belirlendi. Bu tespitler, propolisin lösemi tedavisinde umut vaat eden bir takviye olabileceğini gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: iha