Geçtiğimiz günlerde İskele'de ki bir barda ÇIKAN kavgayı ayırmak isteyen komşu esnafın başına gelmeyen kalmadı

Kavgayı ayırmak isterken kolluk güçlerinin kendisini darp ettiğini söyleyen genç iş insanı POLİS ve bekçilerden davacı oldu. 

Ahmet Bedirhan D. 'nin avukatları savcılığa şikayette bulundukları dilekçede şu ifadeleri kullandı:

1. 16.04.2024 günü saat 03.15 sularında İskele'de ki bir iş yerinde bir grup şahıslar arasında kavga çıkmıştır. Müvekkil bu olayı aralamaya ve ayırmaya çalıştığı esnada polisler ve bekçilerden oluşan kolluk kuvvetleri olay yerinde intikal etmiştir.16.04.2024 tarihli tutanakta (EK1) belirtildiği üzere müvekkil bahsi geçen yere sonradan gelmiştir ve kalabalık grup arasında yaşanan kavga ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilin yine aynı tarihli şüpheli ifade tutağında belirttiği gibi müvekkil, olayın meydana geldiği yerin yanındaki ST İçecek isimli iş yerinin sahibidir. İş yerinde gelen kolileri açarken dışarıdan bağrışma sesleri geldiğini duymuştur. Ne olduğunu anlamak için hızlıca dışarı çıktığında iş yerinin önünde kalabalık olduğunu ve bir grubun kavga ettiğini fark etmiş ve olay yerine gitmiştir. O sırada iş yerinde kolileri açarken kullandığı bıçak hızla olay yerine gitmesinden dolayı elinde kalmıştır.

2. Kolluk ekipleri kalabalığı dağıtmak maksadıyla biber gazı ile olay yerine müdahalede bulunmuştur. Müvekkil de o esnada olay yerinde olduğundan biber gazından etkilenmiş olup afallamıştır. Kolluk görevlilerii müvekkilin elindeki bıçağı görünce bıçağı elinden bırakmasını istemiş, müvekkil de bunun üzerine sap kısmı 12 cm uç kısmı 12 cm olan ekmek bıçağı üzerinde TÜRKOZ ibareli bıçağı rızaen polislere teslim etmiştir. Müvekkilin iş yerinin önünde çıkan kavga ile hiçbir ilgisi bulunmamakla birlikte hiçbir şekilde suç işleme saiki de bulunmamaktadır.

3. Müvekkil iş yerinde çalışırken her insanın benzer şekilde reaksiyon göstereceği gibi komşu iş yerinden gelen sesler üzerine söz konusu olay yerine gelmiştir. Rızaen kolluk görevlilerine teslim ettiği bıçağı da iş yerinde kolileri açmak için kullanmaktadır. Olay ve olay yerindeki hiçbir şahıs ile ilgisi bulunmamakla birlikte müvekkilin rızaen teslim ettiği sap kısmı 12 cm uç kısmı 12 cm olan ekmek bıçağı üzerinde TÜRKOZ ibareli bıçak ile hiçbir şekilde suç işleme kastı bulunmamaktadır. Kaldı ki bu gibi silah, bıçak ve aletler 6136 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca anılan yasa kapsamında bile değildir.

4. Müvekkilin söz konusu olay ve olay yerindeki hiçbir şahısla ilgisi bulunmamaktadır. Hiçbir şekilde suç işleme kastının bulunmamasına, çevreden olay anına şahit olan bir şahıs olarak söz konusu yaşanan kavga ile ilgili hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen ekipteki/ekiplerdeki polis olan kolluk görevlilerinden bir tanesi kendisine "Amına koduğumun oğlu " diyerek küfür etmiştir. Müvekkil "Ağzını bozma lan" demesine rağmen bu sefer aynı kolluk görevlisi müvekkili darp etmeye başlamıştır. Ekipteki diğer kolluk görevlisi arkadaşlarının yardımıyla müvekkili yere yatırarak müvekkili önce yumruklamıştır. Ekipteki diğer kolluk görevlisi arkadaşları müvekkile saldıran kolluk görevlisini uzaklaştırmaya çalışsa da işe yaramamış bu sefer de müvekkili tekmelemeye başlamıştır. Darp esnasında müvekkile bu sefer de "Orospu çocuğu" demiştir ve müvekkili tahrik etmiştir. Müvekkil de hem annesini küçük yaşta kaybetmesinin verdiği hassasiyetle hem de gördüğü haksız muamaele ve şiddet üzerine duyduğu acı ile "Senin anan orospu lan" diyerek karşılık vermiştir. Müvekkil, kendisine karşı işlenen hakaret suçuna ve kasten yaralama suçuna tepki olarak

bunu söylemiştir. Buna ilişkin 16/04/2024 tarihli bir vatandaş tarafından çekilen olay anını net bir şekilde gösteren kamera kayıtlarını da olayın tam manasıyla anlaşılabilmesi bakımından dilekçe ekinde sunuyoruz. (EK 2)

5. Şüpheli şahıs olan kolluk görevlisinin açık kimlik blgilerini bilmemekle birlikte dilekçemiz ekinde sunduğumuz tutanakta yer alan (EK 1) polis sicil numaraları ve yine dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz EK 2 vasıtasıyla şüpheli şahsın kimliğinin tespitinin savcılığınız tarafından yapılmasını talep etmekteyiz.

6. TCK. M. 125/1'de "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya  olgu isnat eden  (...)49 veya  sövmek suretiyle bir  kimsenin onur, şeref  ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir." denilmektedir. Faili meçhul kolluk görevlisi tarafından "Amına koduğumun oğlu " ve "Orospu çocuğu" şeklinde cümleler sarf edilerek müvekkile karşı birden fazla kez hakaret suçu işlenmiştir.

7. TCK.m. 86'da "Kasten başkasının vücuduna  acı veren veya  sağlığının ya  da algılama yeteneğinin   bozulmasına neden olan  kişi,  bir yıldan üç  yıla  kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur." denilmektedir. Kimlik bilgilerini açık şekilde bilmediğimiz kolluk görevlisi tarafından müvekkile önce yumruklar atılmış, sonra yine aynı kolluk görevlisi tarafından müvekkil tekmelenmiştir. Yine TCK. M. 86/-d uyarınca kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde şikâyet aranmaksızın, şüpheli şahsa verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Açıklanan tüm bu nedenlerle faili meçhul şüpheli durumundaki kolluk görevlisinin kimliği tespit edilerek verilecek cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak yarı oranında arttırılması gerekmektedir.

Antalya’da sulama kanalına uçan araçtaki kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Antalya’da sulama kanalına uçan araçtaki kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

8. Müvekkile karşı şüpheli polis memuru tarafından gerçekleştirilen eylemlere, Bahadır Çetin (Sekerhane Mah. Kural Sok. Hacikura 3 Apt. Kat:2 No:6 Alanya/ANTALYA), Mikail Aladağ (Cumhuriyet Mah. Keykubat Bulvarı No:221a İç Kapı No:8 Alanya/ANTALYA) ve Eylem Ezgi Ustaoğlu (Güllerpınarı Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi No:20 Dadaşlar Apartmanı Kat: 3 Daire:12 Alanya/ANTALYA)  isimli şahıslar  olay  yerinde bulunmaları nedeniyle doğrudan şahit olmuşlardır. Bu yüzden soruşturma ve kovuşturma aşamalarında isimleri, iletişim bilgileri ve açık adresleri belirtilen şahısların tek tek dinlenilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : TCK m.125, TCK m. 86 ve ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER : Video Kayıtları, Darp Raporu, Tanık Beyanları, Mobese Kayıtları, 16/04/2024 Tarihli Olay Tutanağı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak diğer nedenlerle; faili meçhul olan kolluk görevlisinin kimliği tespit edilerek hakkında eylemlerine hakaret, kasten yaralama ve

eylemlerine uyan diğer suçlardan cezalandırılması adına hakkında kamu davası açılmasını bilvekale talep ederiz. 25/04/2024

EK-1: 16/04/2024 Tarihli Olay Anını Gösteren Kamera Kayıtlarını Gösteren Bir Adet

Cruzer Blade 32 Gb Marka BM24020061954 Seri Numaralı Kırmızı - Siyah Renkli USB Bellek.

EK-2: 16/04/2024 Tarihli Darp Raporu. EK-3: 16/04/2024 Tarihli Olay Tutanağı. EK-4: Onanmış Vekaletname Sureti.

Editör: Mehmet Ali Parmaksız