MATSO, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TOBB’a resmi yazı ile müracaat ederek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) il koordinatörlüğünün Antalya’da açılması talebinde bulundu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüğünün Antalya’da açılması talebinde bulundu. Başkan Seydi Tahsin Güngör imzası ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile TOBB’a gönderilen resmi yazıda Antalya bölgesinin, özellikle Manavgat’ın kırsal bölge alanlarına dâhil edilerek desteklerden payını alması ve bölgenin gelişimi ve ülkeye katacağı katma değer bakımından bunun elzem olduğu ifade edildi.

"Tarım, Manavgat’in en önemli sektörlerindendir"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat’ın her ne kadar turizm sektörü ile akıllara gelse de kadim sektörü olan tarımın en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi. Manavgat’ın yaklaşık 423 bin dekar tarım alanı ile Antalya’nın en fazla tarım alanına sahip olan ilçelerinden olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, “Tarım alanının geniş olması yanı sıra on iki ay tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi ve iklim, su, toprak özellikleri bakımından yetiştirilebilen tarım ürünlerinin çeşitliliği oldukça fazladır. Bu nedenlerle ilçemiz ülkemize katma değer üretecek tarımsal sabit yatırımlara açık bir bölgedir” dedi.

"TKDK kırsal bölgelerin gelişimi açısında önemlidir"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) kırsal bölgelerin gelişimi açısından önemine vurgu yapan Başkan Güngör, “(TKDK) kırsal bölgelerin gelişimi, katma değer üretmesi ve ekonomiye katılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşların sağladığı kaynaklar (IPARD vb.) ile tarım ve hayvancılık konularındaki yatırımların desteklenmesini sağlamaktadır. Fakat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu belirli kırsal bölgelere destek verilebilmektedir. Bu durum Manavgat gibi tarımsal imkânlar bakımından zengin fakat yatırımcı bakımından desteklenmeye ihtiyacı olan bölgeleri kapsamamaktadır” diye konuştu.

"Manavgat için uygun yatırım konularıdır"

Başkan Güngör şunları söyledi:

“Bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm faaliyetlerinin desteklenmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji yatırımları, bitkisel ürünlerin, et ve süt ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi gibi TKDK’nın desteklemeye uygun gördüğü katma değer sağlayacak konuların tümü Manavgat için uygun yatırım konularıdır. Antalya bölgesinin, özellikle Manavgat’ın TKDK’nın kırsal bölge alanlarına dâhil edilerek IPARD desteklerinden payını alması ve TKDK Koordinatörlüğü açılması bölgemizin gelişimi ve ülkemize katacağı katma değer bakımından elzemdir. Bu nedenlerle TKDK’nın il koordinatörlüğünün açılarak bölgemizin desteklenecek kırsal alanlara dâhil edilebilmesi gerekmektedir.”

Kaynak: iha