Kaş Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Akademisyenlere patent uyarısı: “Tezlerinizi mutlaka korumaya alın” Akademisyenlere patent uyarısı: “Tezlerinizi mutlaka korumaya alın”

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda görüşülen gündem maddeleri, oy birliğiyle karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, meclis üyesi Uğur Çıralı’ya, babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. Rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olan meclis üyesi Mehmet Koçyiğit’e ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıda, Kaş Belediyesinin norm kadrosunun yenilenmesi konusu görüşülerek, kabul edildi.

Zabıta memurlarına fazla mesai ücreti verilmesi konusu görüşüldü. 15 Şubat’tan itibaren verilmek üzere ücret, tavan fiyattan 1325 lira olarak belirlendi.

Kaş Belediyesinin 7-9 Mart’ta Almanya’da ITB Berlin Fuarı’na ve 1618 Mart’ta Rusya’da MITT Moskova Fuarı’na katılımı konusu görüşülerek, kabul edildi.

Ahatlı Mahallesi 19745.73 metrekare miktarında 113 ada 29 parselde tarım ve hayvancılık tesis alanı olarak yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülerek, İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

Kaş Yat Limanı İmar Planı Değişikliği teklifi konusu görüşülerek, İmar Komisyonuna havale edildi.

Kaş Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin fiyat tarifelerinin yenilenmesi konusu görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi kabul edildi.

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi gelir tarifelerinin yenilenmesi konusu görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kararlaştırıldı. Verilen kısa aranın ardından mecliste yapılan değerlendirmede, söz konusu gündem maddesi, ilgili komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.