Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Bankalar ve diğer kuruluşlar, bazı zorunluluklardan muaf tutulurken, acenteler üzerinde bu yükümlülükler devam ediyor. Sektöre yönelik daha sağlıklı, adil ve eşitlik temelinde bir rekabet ortamı oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Başkanı Ali Bahar, acenteler olarak faaliyet gösteren kuruluşların bir dizi zorunlulukla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Levha kaydı yapma, ticaret odalarına aidat ödeme ve fiziki şartları karşılama gibi gereklilikler, acentelerin iş yapma süreçlerini şekillendiren unsurlar arasında yer alırken, aynı sektörde faaliyet gösteren bankalar, vakıflar, kooperatifler gibi kuruluşlarda bu tür zorunluluklara tabi değiller” diye konuştu.

"Acentelerin zorulunlukları herkes için geçerli değil"

Türkiye’de sigorta sektörünün gelişen ve büyüyen bir alan olduğuna işaret eden Başkan Bahar, sektörde faaliyet gösteren acentelerin eşitliksiz ve adaletsiz uygulamalarla karşılaştığını kaydetti. Levha kaydı, ticaret odalarına aidat ödeme ve fiziki şartları karşılama gibi gerekliliklerin acentelerin iş yapma unsurları arasında zorunluluk olduğunu dile getiren Bahar, “Aynı sektörde faaliyet gösteren bankalar, vakıflar, kooperatifler gibi kuruluşlarda bu tür zorunluluklara tabi değiller. Bu durum, sektörel eşitsizliklere ve rekabetin adil bir zeminde oluşmamasına yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Adil rekabet ortamı talebi"

Bankalar ve diğer kuruluşların bazı zorunluluklardan muaf olmasına karşın acenteler üzerinde yükümlülüğün devam ettiğini dile getiren ATSO Başkanı Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sektöre yönelik daha sağlıklı, adil ve eşitlik temelinde bir rekabet ortamı oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda, acenteler için, eşitlik ve adalete vurgu yapmak istiyorum. Acentelerin levha kaydı yapma zorunluluğu bulunurken, bankalar, vakıflar, kooperatifler gibi kurumlar bu yükümlülükten muaftır. Acenteler ticaret odalarına ve TOBB’a yıllık aidat ödemek zorundadır ancak bankalar, vakıflar, kooperatifler bu ödemeyi yapmazlar. Acentelerde fiziki şart ve teknik personel zorunluluğu bulunurken, bankalar, vakıflar, kooperatifler bu şartlara tabi değildir. Acentelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için belirli bir süre içinde kayıt ücretini ödemeleri gerekirken, diğer kurumlar bu durumdan muaf tutulmuştur. Acenteler meslekten men edilebilirler, aldıkları komisyonlar denetlenir, usulsüzlük durumunda ceza öderken, bankalar, vakıf ve kooperatifler edilmezler. Bu konuda yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi, sektördeki tüm paydaşlar için daha adil bir rekabet ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Türk sigorta sektörünün güçlenerek büyümesi adına, bu konuda bir çözüme ulaşılmasını umut ediyoruz.”

"Sigorta sektörü kara, değil riske ortak"

Sigortacılık sektörünün girişimcinin, iş insanının ve vatandaşın üzerindeki riskleri paylaşan bir ortak olduğuna dikkati çeken Başkan Bahar, “Sigortacılık sektörü kara değil, riske ortak olmaktadır. Ekonomimizin gelişmesine ve büyümesine paralel olarak, Sigortacılık sektörümüz de, büyümektedir. Rekabetin her geçen gün arttığı ve ülke sınırlarını aştığı bir ortamda, ticari faaliyetleri sürdürmek, hem zorlaşmakta hem de daha riskli hale gelmektedir. Tüm bu riskleri tek başına yüklenmek, mümkün değildir. Sigortacılık sektörü de, işte tam burada devreye girmektedir. Girişimcinin, iş insanının ve vatandaşın üzerindeki riskleri paylaşan, bir ortak haline gelmektedir” diye konuştu.

"Güçlü sigorta sektörü vurgusu"

Sigorta sektörünün gelişemediği halde iş dünyasının daha az risk almak durumunda kalacağına işaret eden Başkan Bahar, “İş dünyası daha az ticari faaliyette bulunacak, neticede de ekonomi yavaşlayacaktır. Bu nedenle, vatandaşlarımıza, iş insanlarımıza ve girişimcilerimize, alacakları riskleri minimize edecek olan sigortacılığı, en iyi şekilde tanıtmak ve korumak durumundayız. Ekonomiyi büyütmenin ve ticareti artırmanın yolu, güçlü bir sigorta sistemine sahip olmaktan geçmektedir” dedi.

"Üyelerimizin yanındayız"

Sigortacılık sektörünün yaşanan felaketlerden ve enflasyonist ortamdan en çok etkilenen sektör olduğunu dile getiren Bahar, “Yüksek rekabet ortamı, maliyetlerin hızla artması ve ödenen primlerin enflasyon karşısında değer kaybetmesinin sektör için zorlayıcı unsurlar olması, hepimizin malumudur. Bizim de ATSO olarak her zaman sigortacılık sektörümüzün ve üyelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Burada yaşanan sorunların da görmezden gelinmemesi gerektiğini ve sektörün bulunduğu durumdan çok daha değerli hale gelmesini ve bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bugün acentelerin oranı, sektör büyümesine rağmen her sene düşüyor. Acentelerimiz haksız rekabetle uğraşıyor” diye konuştu.

"Sektörün sorunları"

Trafik sigortalarında ve kaskolarda acentelerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken Başkan Bahar, “Sektörün dışında özellikle taşımacılık sektörümüzün, Rent a Car komitemizin, sigortalamanın girdiği her alanda 49 meslek komitemizde büyük sorunlar yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Sigorta şirketleri acentelerimize tek taraflı sözleşmeler yaparak, ticaretin her iki tarafını da koruyan kurallarını maalesef yerine getirmiyorlar. Sigorta sektörünün uzmanlaşmış personel anlamında önemli sorunları var. Bu konuda mesleki eğitimlerin verilmesi, bu alana yatırım yapılması gerektiği çok açık” dedi. Acentelerin bankaların zorlayıcı sigorta yapması konusunda haksız rekabetle uğraştığını dile getiren Bahar, “Birçok fabrika sigortalanmıyor, bu nedenle sanayicilerimiz fabrikaları sigortalanmadığı için krediye ulaşamıyor. Biz Ticaret ve Sanayi odası olarak bu sorunların düzeltilmesi için, fuarın özellikle sorunlara çözüm bulmak noktasında tartışma ortamı olmasını önemsiyoruz” diye konuştu. Fuarda “100. Yıl Atatürk Köşesi” açılışı gerçekleştirilerek, fuara katılım sağlayan stantlar ziyaret edildi.

Sigorta sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuara Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Vekili Davut Menteş, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Üyesi İbrahim Düzenli, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, ATSO Meclis Üyeleri Süleyman Özer, Ayhan Yıldırım ve ATSO 40. Grup Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Azmi Karakoyunlu katıldı.

Kaynak: iha