Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da gençlerin katılımını ve yürütülen gençlik çalışmalarının kalitesini arttırmak amacıyla uluslararası DYPALL Ağı’na üye oldu. Antalya, Türkiye’den ağa üye olan ilk büyükşehir belediyesi oldu.

Öğrencilere ağız ve diş sağlığı tiyatroyla anlatıldı Öğrencilere ağız ve diş sağlığı tiyatroyla anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da gençlerin katılımını ve yürütülen gençlik çalışmalarının kalitesini arttırmak amacıyla uluslararası DYPALL Ağı’na üye oldu. Antalya, Türkiye’den ağa üye olan ilk büyükşehir belediyesi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin katılımını ve yürütülen gençlik çalışmalarının kalitesini arttırmak amacıyla uluslararası Developing Youth Participation at Local Level/Yerel Düzeyde Genç Katılımının Geliştirilmesi (DYPALL) Ağı’na üye oldu. Karar alıcıların kentte yaşayan gençlerin ihtiyaç ve çıkarlarını ele alması ve gençleri problem çözmenin aktif aktörleri olarak dahil etmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten DYPALL Ağı, 30’dan fazla ülkeden 70’ten fazla sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimden oluşuyor. Ağa üyeliğin geçtiğimiz eylül ayında Belediye Meclisi’nde kabul edilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’den ağa üye olan ilk büyükşehir belediyesi oldu.

"Gençler karar alma sürecine dahil edilmeli"

Ağa üyelikle gençler karar alma süreçlerine etkin ve sürdürülebilir katılımını sağlayarak ve yerel yönetimler ile gençlik örgütleri arasındaki çalışma kültürünü geliştirerek, yerel düzeyde daha sürdürülebilir gençlik politikalarının uygulanmasına katkıda bulunulacak. Gençleri yerel düzeyde karar alma süreçlerine dahil etmeyi ve böylece belediye ve bölgesel düzeyde yetkilendirmeyi amaçlayan bir Avrupa platformu olan DYPALL, yetkililerin gençlerin ihtiyaç ve çıkarlarını ele alması, gençleri problem çözmenin aktif aktörleri olarak dahil etmesi ve toplulukların önemli bir bölümünün sahiplenme, bağlılık ve katılım düzeyini artırmasını hedefliyor. DYPALL Ağı’na üyelik, gençlere yönelik çalışmaların bir plan dahilinde yürütülmesi, gençlerin katılımının arttırılması ve gençlere yönelik yürütülen çalışmaların gençlerle birlikte planlanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası alanda yapılan çalışmaların bir ayağını oluşturuyor. Bu çalışmaların sonucunda yerel gençlik eylem planı hazırlanacak ve Antalya’nın gençlik başkenti olması için projeler yürütülecek.