2021 yılından beri Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alınmasına aracılık eden CK Enerji, bugüne kadar 323 şirketi belgelendirerek toplamda 1 milyar 230 milyon kWh’lik elektrik tüketiminin yenilenebilir enerjiye dönüşümünü sağladı. Firmanın yeşile dönüştürdüğü bu rakam yaklaşık 500 bin konutun bir yıllık tüketimine eşit olduğu bildirildi.

Yenilenebilir enerjiye olan talep; iklim değişikliği, enerji güvenliği, temiz ve sürdürülebilir enerji ihtiyacı ile ilgili endişeler nedeniyle dünya çapında hızla büyüyor. Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen CK Enerji de 2021 yılından bu yana çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerine ‘yeşil enerjiye’ geçişlerine yönelik belgelendirme hizmeti sunuyor.

Müşterilerinin, tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen Uluslararası Yenilebilir Enerjisi Sertifikası (I-REC) almalarına aracılık eden CK Enerji, Mart 2021’den 2023 yılı sonuna kadar 1 milyar 230 milyon kilowatt saat (kWh) elektriğin yeşil enerji kaynaklı olmasını sağladı. Toplam 323 şirketin I-REC almasına aracılık eden CK Enerji sayesinde yaklaşık 500 bin konutun yıllık tüketimi kadar bir elektrik yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış oldu.

CK Enerji, 1 milyar 230 milyon kWh elektriğin; 91 milyon kWh’sinin güneş, 460 milyon kWh’sinin jeotermal, 380 milyon kWh’sinin hidroelektrik, 18 milyon kWh’sinin rüzgar ve 280 milyon kWh’sinin biokütle kaynaklı olduğunu belgeledi.

"Üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında sertifika oluşturuluyor"

CK Enerji tarafından yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji sertifikalarının, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile sıkça kullanılan bir sistem olduğuna işaret edilerek, “Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor. I-REC de elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemlerinden yaygın olarak kullanılanlardan biri. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 megawatt saat (MWh) elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına destek veriyor. Bu şirketlerden biri olan CK Enerji olarak biz de müşterilerimiz adına I-REC sertifikalama işlemlerini üstlenerek sürdürülebilirlik politikalarına destek oluyoruz” denildi.

“Markaların değerini artırıyor”

Geleceğin ticareti ATSO’da konuşulacak Geleceğin ticareti ATSO’da konuşulacak

Doğa dostu enerji kullanmayı teşvik eden yenilenebilir enerji sertifikalarının kullanıcılara pek çok avantaj sağladığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Günümüzde dünyanın geleceğini tehdit eden küresel ısınmaya karşı karbon emisyonun azaltılmasına katkı demek olan yenilenebilir enerji kullanımı, markaların değerini de artırıyor. I-REC, tüketiciler, elektrik tedarikçileri, elektrik üreticileri ve ulusal hükümetler arasındaki ticareti kolaylaştırırken elektrik tüketicilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor. Yapılacak olan ticaretlerde yeşil enerji ile ürün üretimi yapıldığının sertifikalanması ihracat kanallarında fırsatlar oluşturabiliyor. Yine turizm sektöründe ziyaretçilerin elektrik tüketiminde yeşil enerjiyi tercih eden tesislere olan ilgisi şirketlere artı bir avantaj sunuyor. Sanayi sektöründe ihracat odaklı şirketler de karbon emisyonlarını düşürebilmek için IREC sertifikasını tercih ediyorlar. Ayrıca Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda, orta vadede uygulanacak teşvik ve desteklerden öncelikli olarak faydalanma potansiyeli de söz konusu olacak.”

“Yenilenebilir enerji sertifikasının sağladığı faydalar”

CK Enerji’den yapılan açıklamada, sertifikanın firmalara sağladığı faydalar şöyle özetlendi:

“Yenilenebilir enerji kullanıldığını şeffaf bir şekilde kanıtlar, yurt dışına ihraç edilen ürünlere uygulanan karbon salınım vergilerinden muafiyet sağlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yerel yatırımcılara destek olur, karbon ayak izini azaltmaya yarar ve karbon ayak izi raporlamalarında kullanılabilir, yeşil enerji sertifikaları alan şirketler bankaların yeşil fonlarına başvurabilir ve ön şartı yeşil enerji olan kredileri daha kolay alır, küresel iklim krizi faaliyetleri ve çözümlerine destek sağlar.”

Kaynak: iha