Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 12 maddelik kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu.

5 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifine göre, ülkemizde gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerin üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilmesi bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen malların idarece tasfiye edilmesi öngörülüyor.

İhracatçı birliklerin genel kurullarınca iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının terkin edilebilmesi öngörülüyor.

İhracatçı Birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca re’sen atama yapacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarının İhracatı Geliştirme A.Ş sermayesine eklenmesi öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığına tahsisli İstanbul’daki bazı hazine taşınmazlarının TİM birliklere tahsisi sağlanıyor.

Kaynak: Dünya / Canan Sakarya